“Elk jaar krijg ik via mijn werk de mogelijkheid een Fitcheck te laten afnemen. In 2016 bleek mijn lichaamskracht in de breedte te zijn afgenomen. Als ervaren hardloper kampte ik reeds enige tijd met blessures en bij met name het bovenlichaam bleek het inboeten van kracht onderscheidend.

Via mijn dochter kwam ik in contact met Jordy. Hij maakte voor mij een gericht trainingsplan waarmee we aan de slag gingen. Eens in de veertien dagen trainde ik onder begeleiding en werden de vorderingen doorgenomen. Zo nodig werden er aanpassingen in het trainingsschema aangebracht. Met dat schema train(de) ik driemaal per week een uur.

De sessies met Jordy zorgde voor de afwisseling, uitdaging en inspiratie.
Mijn enthousiasme groeide daarmee na elke training. Hij weet met een minimum aan middelen een afgewogen programma te maken waarbij geen spier wordt overgeslagen. Hij laat mij, fanatiek als ik ben, rustig mij grenzen opzoeken maar behoed mij anderzijds voor overbelasting. Dat zijn mijn inziens de kwaliteiten van een goede coach!

De resultaten: ik ben 59. Vorig jaar had ik de metabolische leeftijd van 53. Dit jaar 46! De ratio spiermassa vs vet is duurzaam verbeterd en mijn BMI valt op een haar na binnen de norm. Cholesterol, bloeddruk en suiker zijn voorbeeldig.

Jordy en ik hebben bij de start vorig jaar ingezet op een significante verbetering. Ik was leidend voorwerp, Jordy bepaalde de route en het resultaat is het product van ons beider inzet. En daar ben ik heel blij mee!”

Willem van der Voort